Hořím pro to co miluji galerie

Série obrazů "Hořím pro to, co miluji" vzniká už mnoho let. Neustále na ní navazuji a rozšiřuji ji. Už sám název odráží hlavní myšlenku a tím i mou lásku k malbě. Je to vášeň, která mě provází celý život.

Barva, kompozice a malířský rukopis jsou pilířem mé tvorby. Barvu zde používám jako nositele informace. Informace o tom, jaký druh energie mnou zrovna prochází. Barvu ve svých obrazech intenzivně studuji. Často se nechávám inspirovat díly starých mistrů, které jsem měla možnost vidět v Madridu, Miláně a Berlíně. Kompozice v obrazech není náhodná. Kontinuálně vzniká mnoho skic, ve kterých řeším skládání jednotlivých prvků a pojetí prostoru. Kresby pak pokládám na zem a vybírám z nich ty, které mě svou dynamikou nejvíce oslovují. Často tak dochází k náhodnému propojení různých náčrtů, které dál rozvíjím. V průběhu celé práce mě zajímá proměna malířského rukopisu. V této sérii je změna řízená, vždy pečlivě zvažuji, jak nejlépe dané téma zprostředkovat. Náměty obrazů z této série jsou velice osobní a odrážejí události v mém životě. Největší inspirací mi jsou dva protipóly – město a příroda. Čerpám ze svých zkušeností a dlouhodobého pozorování. Na závěr mi dovolte představit krátký text, ve kterém se pokusím některé ze svých pohnutek přiblížit.

"Nořím se do svého světa, který je po okraj naplněný láskou. Proud životodárné energie obklopuje mé srdce a já jsem za to vděčná. Své obrazy nevnímám jen jedním smyslem. Tančím podle hudby života ve veselé nevázanosti. Pouštím se novými zářivými cestami, abych poznala všechny krásy světa. Cítím nasládlou vůni rostlin, cítím svěžest ranního vzduchu. Já dodávám všemu světlo, barvu a ustavičný pohyb. Já myslím, vidím a překypuji energií. Jsem neměnná ve své ustavičné proměnlivosti, jsem stálá ve své nestálosti. Mé srdce je naplněno mocným kouzlem. Život je pro mne radostná cesta, kráčím s duší vždy svobodnou."

Kaleidoskop přání I., akvarel na papíře, 110 x 90 cm
Kaleidoskop přání II., olej na plátně, 150 x 140 cm
Město, olej na plátně, 180 x 160 cm
Melodie, olej na plátně, 180 x 160 cm
Městská architektura, olej na plátně, 180 x 160 cm
Prales, olej na plátně, 180 x 160 cm
Modrian, olej na plátně, 95 x 60 cm
Folklór, olej na plátně, 80 x 70 cm
Městská architektura, olej na plátně, 80 x 70 cm
Slavnost, akvarel na papíře, 70 x 50 cm
Slavnost, akvarel na papíře, 70 x 50 cm
Slavnost, akvarel na papíře, 70 x 50 cm
Oslava lásky, olej na plátně, 120 x 110 cm
Louka, olej na plátně, 35 x 25 cm
Prales, akryl na plátně, 30 x 30 cm
Oheň, akryl na plátně, 30 x 30 cm
Energie, láska, život, olej na plátně, 60 x 50 cm
Prales, olej na plátně, 100 x 70 cm
Prales, akryl na plátně, 30 x 30 cm
Naděje, akryl na plátně, 30 x 30 cm
Jen Vy a tlukot Vašeho srdce, akvarel na papíře, 60 x 42 cm
Poušť, akvarel na papíře, 60 x 42 cm