Struktury galerie

Téma struktur mě podobně jako u série ,,Hořím pro to co miluji" provází po celou dobu mé práce. Nápad věnovat se strukturám vznikl na zemědělské usedlosti v nádherném prostředí lesů a polí, kde jsem strávila mnoho času. Během letního období jsem milovala ranní procházky rosou a vnímala jsem ticho, čerstvý vzduch a všechny detaily, které mě obklopovaly. Oprýskané staré zdi, jež postavili z kamene ruce mých předků, mě nepřestávaly fascinovat. Nejdříve jsem je začala fotografovat, pak kreslit a v neposlední řadě vznikla rozměrná malířská plátna. V mém případě se nejedná pouze o ,,malířské cvičení." Skrze tyto zdi, ve kterých jsem z části vyrostla i já, jako kdybych se dotýkala své rodinné historie. Vnímala jsem dialog mezi mnou a tímto místem. Dozvídala jsem se něco o sobě, ale i o mém dědovi a jeho nejbližších. Série volně navazuje na struktury plechu, kde zpracovávám detaily nejrůznějších předmětů, které jsem zde, zapomenuté v čase, nalezla.

Struktury, olej na plátně, 180 x 160 cm
Struktury, olej na plátně, 150 x 140 cm
Struktury, olej na plátně, 120 x 120 cm
Struktury, olej na plátně, 100 x 100 cm
Struktury, olej na plátně, 100 x 100 cm
Struktury, pastelky na papíře, 40 x 30 cm
Struktury, tužka na papíře, 40 x 30 cm
Struktury, uhel na papíře, 100 x 70 cm