Ubrusy všedního dne galerie

Vždy mě zajímala každodennost a všednost. Najít si krásu v něčem velkolepém je snadné. Mě však můj život vedl ke skromnosti a pokoře k věcem, jež denně používáme a jež se pro nás stali samozřejmostí. Jedním z těchto předmětů byl ubrus. Rozhodla jsem se jeho dekor vyzdvihnout na hlavní téma obrazu. Tento dekor tematizuji. V počátcích mé práce jsem na ubrus umisťovala různé předměty, aby bylo jasné, o jaký dekor se jedná a odkud pochází. Pracovala jsem s ubrusem a všedním předmětem, který mě zajímal. Později jsem však od tohoto vztahu opouštěla a vytvářela jsem obrazy pouze s dekorem, jež jsem si sama pro své účely vymýšlela.

Ubrus, olej na plátně, 60 x 50 cm
Ubrus, olej na plátně, 60 x 50 cm
Ubrus, olej na plátně, 50 x 40 cm
Ubrus, olej na plátně, 50 x 45 cm
Ubrus, olej ne plátně, 120 x 100 cm
Ubrus, olej na plátně, 70 x 50 cm
Ubrus, olej na plátně, 70 x 60 cm
Ubrus, olej na plátně, 50 x 40 cm
Ubrus, olej na plátně, 50 x 45 cm
Ubrus, olej na plátně, 75 x 60 cm
Ubrus, olej na plátně, 75 x 60 cm
Ubrus, olej na plátně, 70 x 60 cm
Ubrus, olej na plátně, 60 x 50 cm
Ubrus, olej na plátně, 50 x 40 cm
Ubrus, olej na plátně, 50 x 45 cm
Ubrus, olej na plátně, 75 x 50 cm
Ubrus, olej na plátně, 180 x 160 cm
Ubrus, olej na plátně, 180 x 160 cm