Ubrusy všedního dne

Ubrusy všedního dne, Výstava v Místodržitelském paláci, Brno

Vždy mě zajímala každodennost a všednost. Najít si krásu v něčem velkolepém je snadné. Mě však můj život vedl ke skromnosti a pokoře k věcem, jež denně používáme a jež se pro nás stali samozřejmostí. Jedním z těchto předmětů byl ubrus. Rozhodla jsem se jeho dekor vyzdvihnout na hlavní téma obrazu. Tento dekor tematizuji. V počátcích mé práce jsem na ubrus umisťovala různé předměty, aby bylo jasné, o jaký dekor se jedná a odkud pochází. Pracovala jsem s ubrusem a všedním předmětem, který mě zajímal. Později jsem však od
tohoto vztahu opouštěla a vytvářela jsem obrazy pouze s dekorem, jež jsem si sama pro své účely vymýšlela.